El canvi climàtic i la migració presenten dos reptes aparentment separats. Aquests temes, però, estan inextricablement lligats. Són problemes globals que no estan aïllats, són interdependents, estan entrellaçats i complexos. Per això és important que el seu abordatge sigui de manera connexa.

En aquest marc desafiant Beyond the Tales es va dirigir als treballadors juvenils per proporcionar coneixements i informació sobre aquestes temàtiques; ajudar-los a adquirir i reforçar competències sobre això, amb l’objectiu de desenvolupar una comprensió crítica de la migració climàtica.

L’equip del projecte va desenvolupar en 24 mesos quatre resultats principals relacionats amb el desenvolupament de capacitats, la investigació qualitativa, un curs en línia i un booklet amb històries globals de joves sobre el canvi climàtic i la migració.

Aquests resultats es van obtenir gràcies a les accions de cooperació europea que inclouran la transferència de bones pràctiques, grups de discussió amb treballadors juvenils, formació mixta i activitats locals.

Beyond the Tales és un projecte Erasmus+ coordinat per Humanitas (Eslovènia) en col·laboració amb Sudwind (Àustria), Umanotera (Eslovènia), CEPS (Espanya), LDA Mostar (BIH).

Per a més informació podeu contactar amb l’equip del projecte. Podeu consultar tots els recursos i informació aquí: https://beyondthetales.org/es