El projecte europeu TEDDA té com a objectiu acompanyar les estructures associatives europees i altres actors en la transició ecològica, a través de la creació d’eines de formació innovadores. Aquest projecte de 26 mesos aplega 5 socis europeus.

Per què?

Tal com es va anunciar en el marc del Green Deal llançat per la Comissió Europea, tots els sectors econòmics han d’apostar per la transició ecològica i solidària. Les estructures associatives són un component important del teixit econòmic i social de la Unió Europea i el 2010 van representar més de 9 milions de treballadors.
Són actors essencials per complir amb el requisit d’inclusió social establert al Green Deal, i ajuden els seus membres a ser més autònoms ia cooperar entre si, cosa que els converteix en actors clau en l’èxit de la transició ecològica.

L’estudi d’avantprojecte realitzat per APES el 2018 entre 83 associacions revela que:

  • Al 86% de les associacions enquestades els agradaria tenir més en compte els impactes ambientals de les activitats;
  • El 50% va considerar que no tenien coneixement sobre els mitjans i mètodes per millorar la petjada ecològica de les seves activitats;
  • El 50% de les associacions entrevistades es volien beneficiar dels intercanvis d’experiències; beneficiar-se del suport per al desenvolupament de projectes territorials en cooperació amb altres actors; informar-se i capacitar-se; beneficiar-se del suport per a la implementació de pràctiques ambientals.

Objectius

Per respondre als problemes identificats, es produiran quatre eines intel·lectuals innovadors i complementàries durant els 26 mesos del projecte. Aquesta oferta formativa adaptada permetrà iniciar i acompanyar la transició ecològica de les associacions tant des del punt de vista estructural com individual.

  • Galeria de pràctiques i retrats inspiradors: Aquesta primera producció pretén identificar i visibilitzar els comportaments i les accions que situen la transició ecològica i la reducció de la petjada ecològica al centre de l’activitat de les associacions, tant a nivell intern com extern. L’objectiu és promoure les bones pràctiques inspiradores d’associacions que estan treballant per iniciar o enfortir la transició ecològica, tant a nivell estructural com individual.
  • Suports lúdics “Objectiu Carboni Zero”: Aquests materials s’utilitzaran de forma lúdica per informar, sensibilitzar i obtenir un nivell de consciència i coneixement compartit sobre el canvi climàtic i l’emergència ecològica, i estimular les ganes d’actuar. Aquesta producció es basarà en dos jocs innovadors: 1. el joc “Objectiu Zero Carboni”; 2. el joc “petjada de carboni”.
  • Una guia metodològica per a la transició ecològica: Aquesta guia permetrà capacitar xarxes i estructures associatives per iniciar més fàcilment un canvi en les pràctiques que tingui en compte els desafiaments de la transició ecològica. L‟objectiu d‟aquesta producció és augmentar tant el desig d‟actuar com la capacitat concreta d‟actuar. Això últim permetrà planificar un procés de transició pas a pas.
  • Llibre blanc per a la transició ecològica associativa: Aquesta darrera producció adopta un enfocament problema-solució i pretén ser una guia principalment per a les administracions públiques, però també per a l’associacionisme i la ciutadania, per tal de fomentar, promoure i facilitar el compromís amb la transició ecològica.

Aquest projecte implementat entre novembre de 2021 i gener de 2024, reuneix 5 associacions de 3 Estats membres:

El projecte #TEDDAprojet està finançat pel Programa Erasmus + de la Unión Europea. El contingut del projecte reflexa únicament les opinions dels autors, i la Comissió Europea no es responsable de l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en ell.