La mediació significa construir canals de comunicació entre ambdues parts. L’objectiu és facilitar la trobada de les seves pròpies alternatives alhora que se’n fan responsables. En conseqüència, la mediació és un procediment, un mètode, una eina per a la pacificació de les relacions dels ciutadans. A la comunitat, la mediació busca la creació de plans d’acció local per prevenir, gestionar i resoldre de manera pacífica els conflictes derivats de la convivència a les comunitats.

Els projectes desenvolupats per CEPS es troben a les següents ciutats: Barcelona, Viladecans, Rubí, Esplugues de Llobregat, el Prat del Llobregat, Mollet del Vallès i el Vendrell.