Cogame image by Jonathan McIntosh on Flickr CC licence (crop made)

El projecte Co-game, liderat per CEPS Projectes Socials i cofinançat pel programa Erasmus + KA2 de Formació Professional, busca potenciar la producció de videojocs per a l’educació i la formació a través de l’adaptació d’eines pràctiques que generin cursos formatius per generar videojocs. D’aquesta manera es potencia i s’interconnecten noves formes narratives per a la creació d’una cultura patrimonial realment viva, en la qual així mateix participen tant la indústria com altres institucions de formació i educació.
(imatge per Jonathan McIntosh, Flickr (retallada) , licència CC)

El present projecte ha estat finançat amb el recolzament de la Comissió Europea. Aquesta publicació només reflecteix les opinions dels autors i la Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació que conté