El #ACTIVproject té com a objectiu principal la (re) integració socioprofessional de les dones enfrontades a la violència de gènere.

Segons l’estudi de l’Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA, 2014), 1 de cada 3 dones a Europa ha “patit algun tipus d’agressió física i / o sexual des dels 15 anys” i 1 de cada 5 ” ha estat víctima de violència física i / o sexual per part de la seva parella actual o de les prèvies “. Una situació que ha empitjorat amb la crisi del Covid-19. Destacant el paper de l’empresa en l’atenció a les dones enfrontades a aquesta violència, CEPS s’ha compromès des del 2014 amb el #CARVEproject per conscienciar i prevenir la violència de gènere contra les dones a través d’una campanya europea, i dona support al Projecte CEASE amb una xarxa europea d’empreses comeses contra la violència de gènere.

Els socis del #ACTIVproject constaten la manca de col·laboració entre els diferents actors implicats en la (re) integració socioprofessional de dones enfrontades a la violència de gènere que han de superar un cert nombre d’obstacles en el seu retorn al treball. Com han demostrat experiències anteriors, per oferir un suport eficaç als supervivents, les organitzacions d’ocupació, les ONG i les empreses han de treballar de la mà.

Quins són els objectius?

Publicació d’una guia on es destaquen els principals passos per tornar a la feina amb èxit:

  • Identificació dels límits, però també d’iniciatives positives que poden ajudar a la (re) integració socioprofessional de les dones enfrontades a la violència de gènere;
  • Proposta d’un marc d’indicadors comuns que faciliti la comprensió mútua entre els actors implicats en el procés de retorn al treball.

Creació d’una caixa d’eines d’aprenentatge per a les estructures implicades en el procés de retorn al treball per a les dones que s’enfronten a la violència de gènere:

  • Organització de 4 hackathons i desenvolupament col·laboratiu de les eines d’aprenentatge;
  • Implicació directa de les dones per tal de reforçar la seva confiança en si mateixes i garantir que les eines desenvolupades satisfacin les seves necessitats:
  • Publicació d’un llibre blanc dirigit a responsables polítics, actors corporatius i totes les organitzacions que treballen sobre el tema amb recomanacions concretes per millorar el suport a les dones en el seu viatge de retorn al treball.

Sensibilitzar sobre els reptes de la reinserció socioprofessional de les dones enfrontades a la violència de gènere mitjançant:

  • Una campanya de comunicació completa, que promou l’accés als recursos gratuïts del projecte;
  • Esdeveniments de difusió a nivell nacional i europeu;
  • El reforç de les xarxes existents i el desenvolupament de noves sinergies.

Qui som?

Els cinc socis del projecte són de 4 països de la UE, i col·laboraran per promoure l’intercanvi creuada d’experiències, combatir mancances i aprendre del que es fa arreu d’Europa.

El projecte #ACTIV està cofinançat pel Programa Erasmus+ de la Unió Europea, i s’implementarà des de novembre de 2020 fins a desembre de 2022. El seu contingut reflecteix les opinions dels autors i la Comissió Europea no es fa responsable de l’ús que es pugui fer feta de la informació que conté (2020-1-BE01-KA204-074919).